GRAMATYKA, SŁOWNICTWO

Wykonalne, jadalne, beztłuszczowe – tworzymy przymiotniki

Przymiotniki z końcówką „-bar” oznaczają, że coś „można zrobić”

=>man kann das machen/ es ist möglich zu tun = można to zrobić/ to jest możliwe do zrobienia

 

essen => essbar (man kann es essen) = jadalne

trinken => trinkbar (man kann es trinken) = można to pić/ zdatne do picia

machen => machbar  (man kann es machen) = wykonalne

genießen => genießbar (man kann es genießen) = nadające się zjedzenia/ wypiciaPoprzez dodanie przedrostka „un-” tworzymy przeczenie (zobacz w dalszej części wpisu, jakie jeszcze przedrostki zaprzeczają)

essen => unessbar (man kann es nicht essen) = niezjadliwe

trinken => untrinkbar (man kann es nicht trinken) = nie można tego pić

machen => unmachbar  (man kann es nicht machen) = niewykonalne

genießen => ungenießbar (man kann es nicht genießen) = nie nadające się zjedzenia/ wypicia

 


Przymiotniki z końcówką „-los” oznaczają, że czegoś „nie ma/ brakuje”

=> etwas ist nicht da/ im Sinne von „ohne“ etwas = czegoś nie ma/ w znaczeniu “bez” czegoś

!!! Czasami pojawia się tzw. „Fugen-s” (czyli łącznik przy połączeniu dwóch wyrazów) = nie ma jednoznacznej reguły, kiedy należy wstawić “s

 

Ich habe keine Arbeit => Ich bin arbeitslos = Jestem bezrobotny

Es gibt keine Aussicht auf Erfolg => Es ist aussichtslos = Jest beznadziejnie/ bezcelowo

Er hat keinen Erfolg => Er ist erfolgslos = On nie odnosi sukcesu (jest nieskuteczny)

 


Jakie jeszcze przedrostki/ przyrostki istnieją?

Istnieje wiele przedrostków (Präfix) i przyrostków (Suffix), które zmieniają znaczenie wyrazu:

1. „in-“, „des-“, „un-“, “a-“, “ir-” => bilden das Gegenteil = tworzą przeciwieństwo

unakzeptabel => nieakceptowalne

indiskret => niedyskretny

desinteressiert = znudzony/ niezainteresowany

asozial = aspołeczny

irrelevant = nieistotne


 2.„-isch“ => werden Nationalitäten gebildet = tworzy się narodowości

der Pole => polnisch

der Franzose => französisch

ale: der Deutsche => deutsch


3.„-lich“ => verwenden wir, wenn wir über die Häufigkeit von etwas oder das Eigentum von jemandem sprechen = używamy, jeżeli mówimy o częstotliwości czegoś lub czyjejś własności 

der Tag => täglich = codziennie (jednosylabowe wyrazy otrzymują Umlaut!))

der Monat => monatlich = co miesiąc/ miesięcznie

die Woche => wöchentlich = co tydzień/ tygodniowo

 


4.„-arm” drückt aus, dass es von etwas sehr wenig gibt = wyraża, że czegoś jest bardzo mało (ubogie w coś)

fettarm => es hat wenig Fett = ma mało tłuszczu

kalorienarm => es hat wenig Kalorien = ma mało kalorii

vitaminarm => es hat wenig Vitamine = ma mało witamin

 


5.„-frei“ drückt aus, dass etwas NICHT enthalten ist = wyraża, że coś nie jest zawarte (wolne od)

fettfrei => es enthält kein Fett = nie zawiera tłuszczu = beztłuszczowe

zuckerfrei => es enthält keinen Zucker = nie zawiera cukru

fehlerfrei => es enthält keine Fehler = nie zawiera błędów = bezbłędne


Uwaga!

  • Du musst die Bedeutung der Suffixe und Präfixe lernen = Musisz się nauczyć znaczenia przyrostków i przedrostków 😉
  • Nach einiger Zeit bekommst du ein Gefühl dafür, wie du die Adjektive bilden kannst und wie nicht = Po jakimś czasie nabierzesz wyczucia, jak możesz tworzyć przymiotniki

 


Masz ochotę poćwiczyć?

 Original price was: 1,406.00zł.Current price is: 369.00zł.
Original price was: 109.90zł.Current price is: 49.00zł.
Original price was: 2,009.13zł.Current price is: 502.28zł.
Original price was: 89.90zł.Current price is: 49.90zł.

Dodaj komentarz