GRAMATYKA, SŁOWNICTWO

Nach dem czy nachdem?

By wybrać właściwy rodzaj pisowni (oraz, co za tym idzie, wymowy) należy wiedzieć czy używamy „nachdem” w sensie czasowym czy w odniesieniu do konkretnej rzeczy.

 

nachdem (po tym jak) czy nach dem (po)? 

zeitliche Beispiele (nachdem drückt die Vorzeitigkeit eines Geschehens aus):

= przykłady wyrażające odniesienie czasowe (nachdem wyraża uprzedniość jakiegoś zdarzenia)

 • Nachdem er seine Zähne geputzt hatte, ging er ins Bett = Po tym jak umył zęby, poszedł spać
 • Die Prüfung hat er super bestanden, nachdem er drei Wochen dafür gelernt hatte = Po tym jak trzy tygodnie uczył się do egzaminu, świetnie zdał egzamin
 • Er hat sich das Handy gekauft, nachdem er genug Geld gespart hatte = Kupił sobie komórkę, po tym jak zaoszczędził wystarczającą ilość pieniędzy

❌mit Bezug auf eine Sache (dem = als Artikel)

= w odniesieniu do jakiegoś wydarzenia/ przedmiotu (dem = jako rodzajnik)

 • Nach dem Schwimmbad waren alle müde = Po basenie wszyscy byli zmęczeni
 • Wer möchte nach dem Konzert noch was essen gehen? = Kto chciałby po koncercie jeszcze pójść coś zjeść?
 • Nach dem Baden bin ich immer sehr müde = Po kąpieli zawsze jestem zmęczony

 

seit czy seitdem?

❌Podobnie jak nachdem seitdem również wyraża pewne odniesienie czasowe. Seitdem wskazuje na pewne zdarzenie, które zostało wcześniej wymienione.

❌Natomiast seit jest przyimkiem, który łączy się z Dativ oraz wskazuje na zdarzenie, które dopiero wymienimy!

 • Seit ich wieder Sport mache, habe ich fünf Kilo abgenommen = Od kiedy znowu uprawiam sport, schudłam 5 kg
 • Ich mache wieder Sport. Seitdem habe ich fünf Kilo abgenommen = Uprawiam znowu sport. Od tego czasu schudłam 5 kg

 

bevor czy vor a może vorher?

bevor (mylnie kojarzone z ang. before = przedtem) jest spójnikiem i oznacza zanim.

Bevor ich zur Arbeit fahre, frühstücke ich (lub:Ich frühstücke, bevor ich zur Arbeit fahre) = Zanim jadę do pracy, jem śniadanie (lub: Jem śniadanie, zanim jadę do pracy)

 

vor to przyimek, który łączy się z Dativ i znaczy przed.

Vor der Arbeit frühstücke ich (oder: Ich frühstücke vor der Arbeit) = Przed pracą jem śniadanie (lub: Jem śniadanie przed pracą)

 

vorher to z kolei przysłówek czasu i znaczy przedtem.

Ich fahre zur Arbeit. Vorher frühstücke ich (lub: Ich fahre zur Arbeit, vorher frühstücke ich) = Jadę do pracy. Przedtem jem śniadanie (lub: Jadę do pracy, przedtem jem śniadanie)

Czy widzisz różnicę?

Related Posts

4 thoughts on “Nach dem czy nachdem?

 1. Barbara pisze:

  Super przejrzyście przedstawione na przykładach, wielkie dzięki:))

 2. Irena pisze:

  Bardzo wyraźnie, napisane i jak ze pomocne. Tylko sobie przyswajac. Dziękuję

 3. Teresa pisze:

  Dziękuję za jasne wytłumaczenie. Pozdrawiam Teresa

 4. Awatar użytkownika Heciak pisze:

  Dziękuję super to pani wyjaśnia. Najlepiej na przykładach a gramatyka jest tak ważna …. ❤

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *