JAK SIĘ UCZYĆ, SŁOWNICTWO

Niemiecka wymowa: zrób to poprawnie!

Niemiecka wymowa bywa niekiedy wyzwaniem 😉

Często wynika to z niewłaściwej wymowy samego nauczyciela 🙁 , na którym się wzorujecie.

Ale pomóc może słuchanie oryginalnych nagrań, jak np. radio, telewizja, podcasty.

Ważne jest, by pamiętać, że w języku polskim niektóre niemieckie głoski w ogóle nie występują i zapisywanie ich fonetycznie w języku polskim, za pomocą polskiego alfabetu może być złym pomysłem.

Nie bez znaczenia jest także właściwa artykulacja głosek, ponieważ ma to wpływa na osłuchanie się z językiem niemieckim, jakim posługują się Niemcy.

Wiele osób ma problemy z rozumieniem Niemca właśnie z powodu niewłaściwej artykulacji oraz błędnej wymowy ich lektora.

Wśród wielu uczących się panuje błędne przekonanie, że nieistotna jest wymowa czy akcent osoby uczącej. To zjawisko nie ma miejsca wśród np. anglistów, którzy z reguły mają bezbłędną angielską wymowę. Wśród wielu lektorów języka niemieckiego niestety znajdują się osoby, które zwyczajnie wyrządzają Wam krzywdę swoim dyletanctwem i niepoprawną wymową. Można się obrazić, strzelić focha w obronie swojego nauczyciela, ale to niczego nie zmieni.

Większości z Was pasuje taka spolszczona wymowa…, bo ją po prostu rozumiecie. Ale Niemcy tak nie mówią i dlatego macie problemy ze zrozumieniem rodowitego Niemca. Kumacie?

Jeżeli i Ty należysz do osób, które mają problem ze zrozumieniem niemieckiej wymowy, to zacznij od początku.

Zapoznaj się z poniższym nagraniem, które możesz wysłuchać na dwa sposoby:

  • Czytać słowo i słuchać jednocześnie wymowy
  • Tylko słuchać i zapisać to, co słyszysz

Wybór, jak zawsze,  należy do Ciebie.

Pod nagraniem znajduje się transkrypcja nagrania, możesz ją również pobrać w formacie pdf i zapisać w telefonie lub na komputerze.

Oprócz transkrypcji zamieściłam także krótkie ćwiczenia słownictwa.

Viel Spaß! 

Tutaj pobierzesz pdf A1 Podcast nr 0 - ćwiczenia

A1, Podcast #1

Transkrypt Podcastu nr #0

Schreiben und Sprechen
h [h/−] haben, gehen
ch [h] ich, Sache
j [iy] ja, Jahr
k [k] Kaffee, kommen
ck [k] Zucker, eckig
qu [kw] Quelle
s [s] Sonne, lesen
ß [s] das „scharfe s“: grüßen, Fuß
st [st/št-st] fasten, Straße
sp [sp/šp-sp] Wespe, Sport
sch [š – s] Schule, waschen
v [f] Vater, vier
w [w] wir, wer
x [ks] Taxi, Hexe
y [iy/ü/i] Yoga, Asyl, Baby
z [ts] Zeit, Arzt, putzen
ä [e] Träne, Ärger
ö [ö] Österreich, mögen

ü [ü] fünf, üben
au [ao] aus, Baum
äu [oy] Bäume, Häuser
eu [oy] neun, euch
ai [ay] Mai
ei [ay] eins, mein
ie [ ī ] Wien, sie

Słownictwo

haben = 1.mieć (czasownik samodzielny), 2.czasownik posiłkowy (czas przeszły złożony Perfekt) – czasownik nieregularny
gehen = iść np. Ich gehe zur/ in die/ auf die Arbeit = Idę do pracy (w zależności od regionu usłyszysz inny przyimek)
-e Sache = rzecz, sprawa
-s Jahr = rok
-r Kaffee = kawa
kommen = przybyć: przyjść, przyjechać

eckig = kanciasty
-e Quelle = źródło
-r Fuß = stopa
fasten = pościć, głodować
-e Wespe = osa
-e Träne = łza
-r Ärger = złość
mögen = lubić (cz. modalny, nieregularny)
-r Baum/ -e Bäume = drzewo/ drzewa
aus = z (przyimek, łączy się zawsze z Dativ)
mein = mój (zaimek dzierżawczy)

Tutaj pobierzesz pdf A1 Podcast nr 0 - ćwiczenia

Przetłumacz lub zaznacz właściwy rodzajnik

____ Kaffee = kawa

_____ Zucker = cukier

_____ Quelle = źródło

____ Sonne = słońce

grüßen

fasten

_____ Wespe = ospa

____ Zeit = czas

____ Träne = łza

____ Sache = rzecz/ sprawa

eckig

____ Fuß = stopa

wer

____ Ärger = złość

mögen

_____ Baum = drzewo

____ Haus = dom

euch

sie

kommen

üben

599.00
242.00
502.28
199.00

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *