SŁOWNICTWO

SPRECHEN czy REDEN?

🚀SPRECHEN czy REDEN?

Das ist hier die Frage! Oto jest pytanie!

🔹Różnica pomiędzy SPRECHEN i REDEN jest bardzo mała, w zasadzie używa się tych czasowników zamiennie chociaż nie zawsze trafnie 🤔

 

#REDEN (rozmawiać by wymieniać grzeczności, zbierać informacje, rozmowa jako czynność a nie umiejętność):
🔸Er redet nur Unsinn – on opowiada/ mówi tylko głupoty.
🔸Reden ist Silber, Schweigen ist Gold – mowa jest srebrem, milczenie jest złotem.
🔸Ich kann mit dir über alles reden – z tobą mogę o wszystkim porozmawiać.
🔸Ich rede mit mir selbst – rozmawiam sam ze sobą
🔸Von wem/ über wen redet Ihr? – o kim rozmawiacie?
🔸Darüber dürfen wir nicht reden! – nie wolno nam o tym rozmawiać!

 

#SPRECHEN (mówić, jak np. widzieć czy biec czyli umiejętność):
🔹Eine Sprache fließend sprechen – mówić płynnie w jakimś języku
🔹Er spricht mit einem Akzent – On mówi z akcentem
🔹Morgen spreche ich bei einer Veranstaltung – jutro mam przemówienie
🔹Mit dir kann ich über alles sprechen – z tobą mogę rozmawiać/gadać o wszystkim
🔹Über wen sprecht ihr? = über wen redet ihr? – o kim rozmawiacie?

🔸Und merkt Euch = i zapamiętajcie:

🔸Beim REDEN nicht zu laut SPRECHEN!!!

Dodaj komentarz